EsCaFi EsCaFi is een bewonersvereniging, uit Utrecht. De vereniging is opgericht op 30 mei 2000. De statuten zijn vastgelegd bij notariële akte op 13 september 2000. Het huishoudelijk reglement is vastgelegd in de algemene ledenvergadering van 16 november 2000. Het doel van de vereniging is: de belangenbehartiging van de leden als eigenaren en bewoners van de woningen van het type Esperia, Caletta en Firenze in de wijk Langerak II.

Kamer van Koophandel en Bankrekening De bewonersbereniging EsCaFi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 301 68 738 Het bankrekeningnummer is waarop U uw inschrijfgeld, contribute of donatie kunt storten is: Rabo Bank Utrecht NL40 RABO 0364 1219 12 t.n.v. Bewonersvereniging EsCaFi.

Lid worden U kunt lid worden als u eigenaar of bewoner bent van een woning van het type Esperia, Caletta of Firenze. U wordt lid door de contributie voor het lopende jaar à 10 Euro te storten op de bovenstaande bankrekening, onder vermelding van uw adres. Het lidmaatschap geldt voor alle bewoners van een woning.

Contributie De contributie bedraagt 10 Euro per woning per jaar. U wordt verzocht de contributie voor 31 januari over te maken op bovengennoemde bankrekening.

Het bestuur Het bestuur bestaat uit de volgende personen: voorzitter: M. Peters secretaris: E. Lantinga penningmeester: H. Bak

Email Om junk mail te voorkomen hebben we ons email adres wat verhaspeld. Type het adres over zonder de spaties in het To: veld van uw e-mail programma: i n f o @ e s c a f i . n l